အင္တာနက္ စာမ်က္နွာအသစ္ ဖြင့္လွစ္ျခင္း

မဂၤလာပါခင္ဗ်ာ…
စာဖတ္သူမိတ္ေဆြမ်ားအားလံုးကို မဂၤလာရွိေသာ ေနရက္တစ္ခုျဖစ္ပါေစဟု မိတ္ဆက္ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို ့ နုိင္ငံတကာစစ္သတင္းဂ်ာနယ္အတြက္ ယေန ့သည္ ေန ့ရက္သစ္တစ္ခုအေနျဖင့္ စတင္လိုက္ပါၿပီဟု ေျပာၾကားလိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ယခင္ကရွိခဲ့သည့္ လူမႈကြန္ယက္ စာမ်က္နွာနွင့္ အင္တာနက္ဘေလာ့စာမ်က္နွာ တို ့အျပင္ ယခု အင္တာနက္စာမ်က္နွာအသစ္ဝဘ္ဆိုက္ကို ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္နိုင္ခဲ့ပါသည္။

အသံုးျပဳရ လြယ္ကူျခင္း၊ ျမန္ဆန္စြာ လုပ္ေဆာင္နိုင္ျခင္း၊ ရွင္းလင္းမႈရွိျခင္း တို ့အျပင္ ရိုးရွင္းစြာလွပျခင္းနွင့္ စာဖတ္သူမ်ားအႀကိဳက္ျဖစ္ေစမည့္ အေတြ ့အႀကံဳအသစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ ယခုအင္တာနက္စာမ်က္နွာအား ကၽြန္ေတာ္တို ့နိုင္ငံတကာစစ္သတင္းဂ်ာနယ္မွ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။

AJAX
Editor in Chief
International War News Journal, AZL Group.
Official Facebook – www.facebook.com/official.iwnj
Official Blog – www.iwnj.blogspot.com
Official Website – www.azlgroup.wordpress.com

IWNJ_LOGO

Advertisements