ဆီးရီးယားနိုင္ငံမွ အစာငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈမ်ား (ရုပ္သံ)

ဆီးရီးယားနိုင္ငံ ဒမက္စကတ္ၿမိဳ ့ေတာ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ရွိေသာ မေဒးရားၿမိဳ.အား ၿပီးခဲ့သည့္ေႏြရာသီအတြင္း လက္နက္ႀကီးမ်ားၿဖင့္ အၿပင္းအထန္ ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္ျခင္း မ်ားနွင့္ ေဆာင္းရာသီအတြင္း ပိုမိုတင္းက်ပ္ေသာတားဆီးပိတ္ဆို.မွဳမ်ား လုပ္ေဆာင္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ အလြန္အမင္း အဟာရခ်ိဳ.တဲ့မႈမ်ားကို ကုသရန္ လံုေလာက္သည့္ အဟာရအစားအစာမ်ား အပါအဝင္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ ေဆးဝါးေထာက္ပံ့မႈမ်ားျဖစ္ေသာ လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားေပးျခင္းမ်ား ရရွိႏိုင္ၿခင္းမရွိေတာ့ေပ။

လူဦးေရ ၂၀,၀၀၀ ရွိေသာၿမိဳ ့တြင္ ခန္.မွန္းေၿခအဟာရခ်ိဳ ့တဲ့လူနာေပါင္း ၃၂၀ ခန္ ့ရွိေနၿပီး ၄င္းတို.အထဲမွ ၃၃ ဦးမွာ အေၿခအေနဆိုးရြားေနပါသည္။ ထိုလူနာမ်ားသည္ ထိေရာက္သည့္ ကုသမႈမ်ားအား အလ်င္အၿမန္ရရွိမွဳ မရွိခဲ့လ်င္ ေသဆံုးသြားနိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ရွိေနၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။

ထိုအေၾကာင္းအရာ အျပည္အစံုကို ေအာက္ပါဗီဒီယိုတြင္ ၾကည့္ရႈနိုင္သည္ –

Reference & video: #VICE #MSF
Reporting by #AJAX @ International War News Journal
Official website – https://azlgroup.wordpress.com
This video originally appeared on –
https://news.vice.com/article/exclusive-meet-the-syrian-rebel-commander-in-the-besieged-city-of-madaya

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s