အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူထားေသာ္လည္း ဆက္လက္တိုက္ပြဲဝင္ေနသည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့မ်ား

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူထားေသာ္လည္း ဆက္လက္တိုက္ပြဲဝင္ေနသည့္ စစ္တပ္နွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့မ်ားေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ျပည္သူမ်ားမွာ စစ္မီးအႏၱရာယ္မ်ား ကူစက္ေလာင္ကၽြမ္းခံေနရၿပီး အိုးအိမ္မ်ားကို စြန္ ့ခြာ၍ ထြက္ေျပတိမ္းေရွာင္ေနၾကရသည္။

ထိုအေၾကာင္းအရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အလ္ဂ်ာဇီးရား သတင္းဌာနမွ ယခုလို သြားေရာက္ေမးျမန္း ရိုက္ကူးတင္ဆက္ထားသည္။

နိုင္ငံတကာစစ္သတင္းဂ်ာနယ္မွ ရုပ္သံဗီဒီယို ၾကည့္ရႈရန္ –

Reference #Aljazeera
Reporting by #AJAX (Editor in chief)
Exclusively on – နိုင္ငံတကာစစ္သတင္းဂ်ာနယ္ International War News Journal.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s