အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူထားေသာ္လည္း ဆက္လက္တိုက္ပြဲဝင္ေနသည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့မ်ား

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူထားေသာ္လည္း ဆက္လက္တိုက္ပြဲဝင္ေနသည့္ စစ္တပ္နွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့မ်ားေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ျပည္သူမ်ားမွာ စစ္မီးအႏၱရာယ္မ်ား ကူစက္ေလာင္ကၽြမ္းခံေနရၿပီး အိုးအိမ္မ်ားကို စြန္ ့ခြာ၍ ထြက္ေျပတိမ္းေရွာင္ေနၾကရသည္။

ထိုအေၾကာင္းအရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အလ္ဂ်ာဇီးရား သတင္းဌာနမွ ယခုလို သြားေရာက္ေမးျမန္း ရိုက္ကူးတင္ဆက္ထားသည္။

နိုင္ငံတကာစစ္သတင္းဂ်ာနယ္မွ ရုပ္သံဗီဒီယို ၾကည့္ရႈရန္ –

Reference #Aljazeera
Reporting by #AJAX (Editor in chief)
Exclusively on – နိုင္ငံတကာစစ္သတင္းဂ်ာနယ္ International War News Journal.
Advertisements

ဆီးရီးယားနိုင္ငံမွ အစာငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈမ်ား (ရုပ္သံ)

ဆီးရီးယားနိုင္ငံ ဒမက္စကတ္ၿမိဳ ့ေတာ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ရွိေသာ မေဒးရားၿမိဳ.အား ၿပီးခဲ့သည့္ေႏြရာသီအတြင္း လက္နက္ႀကီးမ်ားၿဖင့္ အၿပင္းအထန္ ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္ျခင္း မ်ားနွင့္ ေဆာင္းရာသီအတြင္း ပိုမိုတင္းက်ပ္ေသာတားဆီးပိတ္ဆို.မွဳမ်ား လုပ္ေဆာင္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ အလြန္အမင္း အဟာရခ်ိဳ.တဲ့မႈမ်ားကို ကုသရန္ လံုေလာက္သည့္ အဟာရအစားအစာမ်ား အပါအဝင္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ ေဆးဝါးေထာက္ပံ့မႈမ်ားျဖစ္ေသာ လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားေပးျခင္းမ်ား ရရွိႏိုင္ၿခင္းမရွိေတာ့ေပ။

လူဦးေရ ၂၀,၀၀၀ ရွိေသာၿမိဳ ့တြင္ ခန္.မွန္းေၿခအဟာရခ်ိဳ ့တဲ့လူနာေပါင္း ၃၂၀ ခန္ ့ရွိေနၿပီး ၄င္းတို.အထဲမွ ၃၃ ဦးမွာ အေၿခအေနဆိုးရြားေနပါသည္။ ထိုလူနာမ်ားသည္ ထိေရာက္သည့္ ကုသမႈမ်ားအား အလ်င္အၿမန္ရရွိမွဳ မရွိခဲ့လ်င္ ေသဆံုးသြားနိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ရွိေနၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။

ထိုအေၾကာင္းအရာ အျပည္အစံုကို ေအာက္ပါဗီဒီယိုတြင္ ၾကည့္ရႈနိုင္သည္ –

Reference & video: #VICE #MSF
Reporting by #AJAX @ International War News Journal
Official website – https://azlgroup.wordpress.com
This video originally appeared on –
https://news.vice.com/article/exclusive-meet-the-syrian-rebel-commander-in-the-besieged-city-of-madaya

Islamic State နယ္ေျမထဲသို ့ခရီးတစ္ေခါက္ (ရုပ္သံ)

*(This video require Facebook login.)

“Islamic State (ISIS) နယ္ေျမထဲသို ့ ခရီးတစ္ေခါက္”

ယခုခရီးစဥ္ “Islamic State (ISIS) နယ္ေျမထဲသို ့ ခရီးတစ္ေခါက္” မွာ VICE သတင္းဌာနမွ အစၥလမ္ဘာသားေရးနယ္ေျမဟု ေၾကြးေၾကာ္ထားသည့္ အစၥလာမ္းမစ္ နယ္ေျမထဲသို ့ ၃ ပတ္သြားေရာက္ ရိုက္ကူးတင္ဆက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) အီရတ္နွင့္ဆီးရီးယားရွိ အစၥလာမ္းမစ္ နယ္ေျမသို ့ဝင္ေရာက္ရန္ ပထမေျခလွမ္းမွာ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေခ်။ ဒုတိယတစ္ေခါက္ ထမ္မံႀကိဳးစားမႈေၾကာင့္ ပထမဆံုး စစ္ေဆးေရးဂိတ္ကို ေအာင္ျမင္စြာေက်ာ္ျဖတ္နိုင္ခဲ့ၿပီး သတင္းမ်ားကို ရယူနိုင္ခဲ့သည္။

“အစၥလာမ္းမစ္နယ္ေျမ ေမြးဖြားျခင္းအစ”

ပထမဦးဆံုးမွာ အစၥလာမ္းမစ္နယ္ေျမကို အဖြဲ ့၃ ခုျဖင့္ ဖြဲ ့စည္းခဲ့ၾကသည္။ ပထမအဖြဲ ့မွာ အီရတ္နိုင္ငံတြင္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းတို ့မွာ အီရတ္နုိင္ငံရွိ ယခင္စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဒုတိယအဖြဲ ့မွာ အလ္ကိုင္ဒါအၾကမ္းဖက္အဖြဲ ့ျဖစ္ၿပီး တတိယအဖြဲ ့မွာ Abu Omar al-Shishani ေခါင္းေဆာင္သည့္ လူငယ္အုပ္စုတို ့ျဖစ္ၾကသည္။

အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားနွင့္ သတင္းအျပည့္အစံုကို ယခုလို နိုင္ငံတကာစစ္သတင္းဂ်ာနယ္မွ စီစဥ္တင္ဆက္မႈျဖင့္  ၾကည့္ရႈေလ့လာနိုင္ပါၿပီ။

Refernece & Video by #VICE
Translating by #WHISKEY and Reporting by #AJAX
Exclusively in Myanmar-Language @ International War News Juornal.
Official website – https://azlgroup.wordpress.com

အေမရိကန္နိုင္ငံေရတပ္၏ ေနာက္ဆံုးေပၚလက္နက္ (ရုပ္သံ)

အေမရိကန္နိုင္ငံေရတပ္၏ ေနာက္ဆံုးေပၚလက္နက္ PHALANX (Rapid-Fire Gun)

PHALANX (Rapid-Fire Gun) သည္ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး ေရဒါလမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ပစ္ခတ္နိုင္သည့္ အေမရိကန္ေရတပ္မွ ေနာက္ဆံုးေပၚလက္နက္ PHALANX (Rapid-Fire Gun) ျဖစ္သည္။ 22mm စစ္ေသနတ္အမ်ိဳးအစား အသံုးျပဳထားၿပီး ၃၆၀ ဒီဂရီလွည့္ပတ္ ပစ္ခတ္နိုင္စြမ္းရွိကာ အေမရိကန္ေရတပ္သေဘၤာမ်ား၏ ေနာက္ဆံုးခံတပ္အျဖစ္ ထားရွိမည္ျဖစ္သည္။

PHALANX (Rapid-Fire Gun) သည္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားနွင့္ Drone မ်ားအထိ ပစ္ခတ္နိုင္စြမ္းရွိၿပီး ထိုလက္နက္တစ္ခုတည္းျဖင့္ ရွာေဖြ၊ ေထာက္လွမ္း၊ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္နိုင္စြမ္းမ်ား အျပည့္ရွိသည္။ ထိုလက္နက္ကို အေမရိကန္နိုင္ငံတစ္ခုတည္းတြင္ အသံုးျပဳသည္သာ မဟုတ္ေပ၊ ၄င္း၏ မဟာမိတ္နိုင္ငံ ၂၄ နုိင္ငံတြင္လည္း အသံုးျပဳေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

ထိုလက္နက္၏ ပစ္ခတ္နိုင္စြမ္းနွင့္ ၄င္း၏အေၾကာင္းအရာမ်ားကို BI မွယခုလို စီစဥ္တင္ဆက္ထားသည္။
ဗီဒီယို ၾကည့္ရႈရန္ –

US Navy

REPORTING BY : AJAX (International War News Journal)

အီရတ္နိုင္ငံ တဝန္းရွိ လက္ရွိတိုက္ပြဲမ်ား (ရုပ္သံ)

*(This video require Facebook login.)

အီရတ္နိုင္ငံရွိ အထူးတပ္ဖြဲ ့ဝင္ Iraqi Special Forces မ်ားနွင့္ အစၥလာမ္းမစ္ စစ္ေသြးၾကြ ISIS အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား နွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္ကို WarLeaks တီဗီအစီအစဥ္မွ ယခုလို ေဖၚျပခဲ့သည္။

REPORTING BY : AJAX